persoonlijk-overleg-aannemer

Persoonlijk gesprek

Om uw wensen te inventariseren, gaat Kwakkenbos BV al vanaf de initiatieffase de dialoog aan. Besproken wordt wat het eindresultaat is dat u als klant voor ogen heeft. Gezamenlijk en op een transparante manier wordt besloten welke budget- en planmatige aspecten er bij het project komen kijken. Kwakkenbos BV zorgt altijd voor een overzichtelijke terugkoppeling.

1

plan-van-aanpak

Plan van aanpak

Naar aanleiding van de besproken wensen wordt een nauwkeurig plan van aanpak opgesteld. Hierin wordt opgenomen wie er bij het project worden betrokken en in welke keten er wordt samengewerkt en wat de te verwachten tijdspanne is. Kwakkenbos BV zet alles voor u op een rijtje, zodat u precies waar u straks aan toe bent.

2

presentatie offerte

Presentatie offerte

Kwakkenbos BV neemt de overeengekomen wensen als basis voor de offerte. In dit kostenplaatje zijn de volledige calculatie, inclusief de te verwachte werkuren en materialen opgenomen. Uw vaste contactpersoon vanuit Kwakkenbos BV overhandigt en bespreekt deze offerte persoonlijk. Klantgericht, transparant en overzichtelijk. Kwakkenbos is te allen tijde flexibel en in staat om de offerte en het project aan te passen naar uw wensen.

3

slaan eertse paal bi start project

Start van project

Pas wanneer u heeft aangegeven volledig tevreden te zijn over het project en de bijbehorende offerte, gaat Kwakkenbos BV aan de slag met de voorbereidingen. Een goed begin is het halve werk, maar de focus ligt altijd op het resultaat. Met enthousiasme en daadkracht wordt het project in cocreatie met alle betrokken partijen tot een goed einde gebracht.

4

Meer informatie?

Neem dan contact met ons op