In het landelijke Kamerik, centraal gelegen in het Groene Hart, worden in het project CPO de Wilgenhof 10 levensloopbestendige woningen ontwikkeld.

De eerste paal is inmiddels geslagen voor dit project. De ruggestreeppad heeft voor vertraging gezorgd, vandaar dat in het presentje voor de bewoners hiernaar met een knipoog werd verwezen.

Op de kavel worden de woningen in 2 bouwblokken gerealiseerd. De grond is uitgegeven aan de vereniging door de gemeente Woerden. De woningen zijn levensloopbestendig: het gehele woonprogramma bevindt zich op de begane grond.