Zonder goede fundering blijft een gebouw niet staan. Daarom werken wij altijd vanuit onze basis, onze kernwaarden. We dragen ze uit in alles wat we doen. Onze kernwaarden fungeren als ethisch kompas en vormen de kern van onze bedrijfscultuur.

De Kwakkenbos kernwaarden laten zien waar we in geloven, ze vertegenwoordigen het beste in ons en ze vormen een leidraad in onze werkwijze. Onze visie en waarden zijn tot stand gekomen door onze mensen. Ze zijn ontstaan uit verhalen die onze mentaliteit en cultuur tonen en ze vertegenwoordigen de kwaliteiten die ons uniek maken.VERBINDING

We prioriteren een persoonlijke relatie, zo voegen we pas echt waarde toe! We maken graag impact door een omgeving te bieden waarin iedereen ervaart dat ze echt gezien worden. Daarin werken we samen en in verbinding met elkaar! We zien ons samen met u als co-makers van een bouwproject. Aan het begin van een opdracht zitten we dan ook graag samen aan tafel onze kennis te delen, zodat we het mooiste resultaat bereiken. Samen met u denken we in mogelijkheden. Zo komen we samen tot nieuwe inzichten en betere resultaten.

PASSIE

Wij zijn enthousiaste bouwers en leggen ons hart in ons werk. Zo krijgen we de beste uitkomst. Het voelen van de verbinding zorgt voor focus, creativiteit en positieve energie, dat zie je terug in onze samenwerking.

VERTROUWEN

We doen wat we beloven en we weten wat we kunnen. Wij weten dat heldere afspraken en een goed overzicht het fundament van kwaliteit is. Helderheid is voor ons van groot belang. U als klant krijgt van ons alle informatie die nodig is om de juiste keuze op het juiste moment te maken. We nemen u mee in het gehele proces en evalueren deze regelmatig.

EERVOL

Wij geloven in anders bouwen; realiseren in verbinding met elkaar. Wij bouwen met respect voor de omgeving en in afstemming met alle betrokkenen. We gaan hierbij altijd voor eerlijkheid en en duurzaamheid, zowel in de relatie als in de manier waarop we bouwen.

aannemersbedrijf kwakkenbos harmelen

DUURZAAM

Wij nemen verantwoording voor mens, maatschappij en milieu. We geven de prioriteit aan duurzaamheid en kwaliteit in onze projecten èn onze samenwerkingen. We ontwikkelen continu onze kennis van nieuwe duurzame technieken en materialen.