In opdracht van Lucas Onderwijs mogen wij binnenkort van start met de bouw van een compleet nieuw gebouw. De huidige locatie KC Koos Meinderts – met een school, voorschoolse en buitenschoolse opvang en peuteropvang – wordt in zijn geheel gesloopt en opnieuw gebouwd.

Eind april zal de sloop starten van het huidige gebouw en medio juni zal de bouwplaats worden ingericht voor de start van de bouw. De kinderen zullen dan verhuizen naar een tijdelijke locatie.

De uitdaging voor ons als bouwer is de complexe locatie – midden in een woonwijk – waarbij we goed rekening moeten houden met bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid.
In het unieke en duurzame gebouw naar ontwerp van SPRING-architecten kunnen de kinderen medio 2025 hun intrek gaan nemen.

Wij kijken uit naar een fijne samenwerking met alle partijen betrokken!

BBC Bouwmanagement B.V. | Pieters Bouwtechniek | Klictet | Merosch |